Co nás vede k pomáhání druhým?

zpět


"Vždyť se i o tebe jedná, když sousední stavení hoři"
Quintus Flaccus Horatius

Při mnoha situacích si často říkáme "To je přece lidské". Hovoříme to při drobných či větších pochybeních, když přineseme z obchodu plnou tašku s nákupem, no zapomeneme na máslo, nebo když omylem zaměníme svačinu pro manžela s tou pro děti, anebo když v práci popleteme data při prezentaci nějakého projektu. Ano, to všechno je lidské. Avšak, ona lidskost se mnohem markantněji projevuje, když je někdo v nouzi, nebo potřebuje naši pomoc. Sociální psychologie má pro takovýto typ jednání pojem prosociální chování. Je charakterizováno skutky a činy, kterými lidé pomáhají jiným bez toho, aby očekávali odměnu, či už materiální, finanční nebo ve formě sociálního souhlasu či uznání. Prosociální chování tedy předpokládá nezištnou pomoc ve prospěch druhých, která může mít formu podpory, nápomoci ale i darování, či ponuky spolupráce bez očekávání jakéhokoliv druhu odměny, byť i v budoucnu.
Vědci zaobírající se zkoumáním těchto procesů došli k závěru, že prosociální chování se nejčastěji opírá o tzv. teorii sociální výměny, normy a empatii. Sociální výměna vychází z myšlenky, že lidé ve všech vztazích a interakcích s druhými zvažují, co jim přinese, když pomůžou, přičemž nejde vždy o materiální odměnu ale často o dobrý pocit z poskytnutí pomoci a sebeuspokojení z vlastního pocitu, že jsme mohli být nápomocni. Může jít o různé formy pomoci, např. sousedovi, který nás požádal o pomoc při renovaci altánku na zahradě, starší paní, nesoucí těžký nákup apod. Někteří odborníci na poli sociální psychologie se domnívají, že prosociální chování, nebo-li jiným slovem altruizmus, vlastně neexistuje. Vysvětlují to tak, že když někomu nezištně poskytneme pomoc, není to tak zcela nezištné, poněvadž i náš dobrý pocit z toho, že jsme pomohli, je vlastně forma odměny pro nás. Když pomůžeme slepcovi přejít přes přechod, máme hřejivý pocit, že jsme někomu pomohli, co je pro nás forma odměny. Altruizmus tedy podle této teorie není zcela bez odměny. Jedinec ji získává v podobě sociálního souhlasu a má ze sebe dobrý pocit. Na druhé straně, teorie sociálních norem předpokládá, že existuje tzv. "čistý altruizmus", který tyto úvahy nepřipouští a je vedený snahou pomoci druhému v těžké situaci bez ohledu na vlastní prospěch. Při poskytnutí pomoci sehrává velkou úlohu taky empatie. Jedinec se cítí nepříjemně, pokud vidí, že je někdo v nesnázích, nebo potřebuje pomoc. Proto existuje hypotéza, že lidé, kteří jsou víc emfatičtí, než ostatní, mají tendenci pomoct s vyšší pravděpodobností. Ale jiné teorie tuto hypotézu zpochybňují tím, že tímto lidem jde o odstranění svých vlastních negativních pocitů z toho, že by odjeli a neposkytli by pomoc. Jejich empatie by jim v tom zabránila.
Podívejme se na několik údajů, ke kterým dospěli vědci při zkoumání prosociálního chování.
Přítomnost dalších lidí snižuje pravděpodobnost poskytnutí pomoci, protože se zodpovědnost rozptýlí mezi ostatní. Většina si řekne "Nech pomůže někdo jiný, proč já, je tu přece dost jiných lidí". Výsledkem je, že nepomůže nikdo.
Lidé mají vyšší tendenci pomoct, mají-li pocity viny.
Pravděpodobnost poskytnutí pomoci se také zvyšuje, máme-li dobrou náladu, nebo pokud jsme právě sledovali modelové chování cílené na pomoc druhým. Při zvažování pomoci sehrává taky roli reciprocita, tzn. že máme tendenci pomáhat tehdy, když je taky pomoženo i nám. Znáte to, jestliže nám někdo nabídne pomocnou ruku, je to pro nás úleva a jsme rádi, že nám někdo pomohl. Proto v nejbližší situaci, kdy někdo bude potřebovat naši pomoc, s velkou pravděpodobností pomoc poskytneme.
Říká se, že mýlit se je lidské. Omyly lidé dělají často. No pomáhat jiným v nouzi je lidské taky a taky bychom to mněli dělat často. Ať už jsou pohnutky lidí k pomoci ostatním jakékoliv, vždy stojí za to pomoc druhým. A nevíme, kdy to přijde vhod nám?

Zpracováno podle: R. L. Atkinson: Psychologie
Autor: Michal Polakovic; zdroj: www.celostnimedicina.cz
vyhledávání Fulltextové vyhledávání


kategorie Rubriky
doporučujeme Doporučujemeprovozuje VIVANTIS a.s.
Najdete nás na Facebooku Prodámy.cz - internetový časopis pro ženy
Prodámy.cz - internetový časopis pro ženyProdámy.cz - internetový časopis pro ženy
prozdravi.czkrasa.czparfemy.czhodinky.czsperky.czvivantis.cz