Dům umění města Brna

zpět

Dům umění města Brna je součástí brněnské kultury již sto let; dnes se výrazně orientuje na současné umění.

Dům umění města Brna je otevřená moderní instituce, která zprostředkovává a podněcuje kontakt mezi umělci a veřejností. Dům umění je jedním z nejvýznamnějších hybatelů brněnské kultury, jeho ambicí je stát se dynamickým prostorem zapojeným do sítě prestižních evropských galerií.

Jde o jednu kulturní instituci se dvěma výstavními domy a třemi galerijními prostory:

Dům umění na Malinovského náměstí
Původní secesní budova (Kaiser Franz-Josef-Jubiläums Künstlerhaus) byla v padesátých letech přestavěna ve stylu funkcionalismu podle návrhu architekta Bohuslava Fuchse. V roce 2008 probíhá rozsáhlá rekonstrukce objektu.

Dům pánů z Kunštátu
Renesanční budova na Dominikánské ulici je součástí Domu umění města Brna od roku 1958. Pod jeho střechou působí rovněž Galerie G99 a Artová kavárna Trojka. Po dobu rekonstrukce zde sídlí vedení Domu umění města Brna.

Galerie G99
Galerie G99 je od roku 2000 nezávislou součástí Domu umění města Brna, prezentuje aktivity nejmladších tvůrců. Do března roku 2003 se Galerie G99 nacházela na Benešově ulici v Brně, nyní je umístěna v přízemí Domu pánů z Kunštátu.


PROGRAM DOMU UMĚNÍ MĚSTA BRNA

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU

6. 5. – 14. 6.
MIROSLAV ŠNAJDR
Dílo Miroslava Šnajdra představuje mimořádně osobité rozvíjení podnětů, které přinesl informel, a to způsobem, který nemá v českém prostředí obdobu.
Umělcův výtvarný projev – malířská a kreslířská tvorba plná citlivých interpretací vlastních pocitů a zážitků upoutává bohatou škálou plnou vizuálních podnětů, poselství a spontánního sebevyjádření, je zdrojem smyslových a estetických kvalit, je výpovědí o autentickém tvůrčím postoji, výpovědí o malbě a zpovědí o něm samotném.

1. 6. – 30. 8. 2009
SOCHY V ULICÍCH – BRNO ART OPEN ´09

Vystavující autoři
Krystian Czaplicky: Minimalistický objekt
Tomáš Džadoň: Portál
Milan Houser: Leskymoid a Sloupec
Michal Gabriel: Hráči
Dalibor Chatrný: Kameny
Magdalena Jetelová: Dýchající dům
Ivan Kafka: Bludné hájemství
Pavla Kačírková: Ovce
Václav Kyselka: Odpoutání koňské síly
Dominik Lang: Návštěva
Tomáš Medek: Mandarinka a banán
Tomáš Moravec: Osvobozená špulka
Vratislav Karel Novák: Planety, Nakloněné kruhy
André Tempel: Návštěvníci
Tomáš Vaněk: Particip č. 92 – audiosituace
Kontejnery umění – projekt FaVU

24. 6. – 9. 8. 2009
ZMAŘENÁ naděje

Nový romantismus v současné fotografii v Německu
Výstava reflektuje prostřednictvím děl šestnácti současných umělkyň a umělců pracujících s médiem fotografie nebo video tradici umění romantismu, která se projevuje výrazně právě v Německu. Vystavující reagují na tuto historickou epochu
(konec 18. a počátek 19. stol.) a současně interpretují aktuální společenské klima v Německu, jejich práce se volně vztahují k dílu Caspara Davida Friedricha (1774-1840). U některých autorů lze nacházet souvislosti s jeho tvorbou: citací jeho jména, motivů nebo obrazů. Friedrichův princip komponování obrazů z jednotlivých motivů přírodních a městských scenérií tvoří i výchozí bázi prací, vycházejících ze současných počítačových zobrazovacích technik. Svými "vnitřními " obrazy-představami se Friedrich jeví jako předchůdce a pojící článek všech na výstavě zastoupených uměleckých pozic. Kurátorkou výstavy je Andrea Domesle.

GALERIE G99

PODOBY SOUČASNÉ FOTOGRAFIE
Osobnosti současné fotografie nabídnou formou cyklu přednášek průřez tvůrčími i teoretickými přístupy k médiu fotografie, jak je můžeme sledovat na současné české i mezinárodní scéně. V rámci cyklu se představí jak "vystudovaní fotografové", tak "umělci pracující s fotografií", "teoretikové fotografie" i "teoretikové umění", pedagogové či absolventi vysokých škol uměleckého zaměření (FAMU, AVU, VŠUP, UJEP, ITF i FaVU) a další osobnosti. Přednáškový cyklus je zároveň kurzem FaVU VUT, byl podpořen grantem FRVŠ a ve spolupráci s ARS PUBLICA (s podporou Statutárního města Brna).

2009
Václav Jirásek, Jaroslav Bárta, Ivan Pinkava, Pavel Vančát, Štěpán Grygar, Antonín Dufek, Antonín Kratochvil, Vladimír Birgus, Jitka Hanzlová


GUMA GUAR
6. 5. – 14. 6., Galerie G99

Guma Guar je skupinou vizuálních umělců a experimentálních elektronických hudebníků. Základem tvorby skupiny je naplnění politického poslání umění a také přesvědčení o možnosti pomocí použitých forem umění měnit svět. Politická angažovanost v umění předpokládá nezávislost jednání na jakémkoliv systému. Skupina má blízko k tvorbě Johna Heartfielda, praotce politické koláže, či anarchistického myslitele Noama Chomského

24. 6. – 9. 8. 2009
DOMINIK LANG

Instalace
Dominik Lang (1980) studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody. Jeho práce mají často minimalistické vyznění a podobu intervence do konkrétního prostředí. Zabývá se funkcí a významem sochy, která je pro autora nositelem konceptuálních podob. Používá architektonické a urbánní prvky, které spontánně mění a neustále transformuje do nových obsahů. V roce 2006 byl Lang nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého a od roku 2007 se začal podílet na dramaturgii galerie Jelení v Praze. Kurátorem výstavy je František Kowolowski.

Doprovodný program Domu umění města Brna na červen 2009

BRNO ART OPEN 2009 – SOCHY V ULICÍCH
Na veřejných místech v centru města Brna se představí sochy a instalace českých i zahraničních autorů. Druhý ročník přehlídky, kterou Dům umění města Brna pořádá z pověření Statutárního města Brna, jejímž cílem je představit nejširší veřejnosti kvalitní soubor děl současného výtvarného umění, upozornit současně na problémy jednotlivých lokalit a otevřít diskusi ke změnám urbanismu centra města. Projekt má předpoklad stát se ojedinělou výtvarnou přehlídkou, která bude programově pracovat s tématem výtvarného umění ve veřejném prostoru, i návodným materiálem pro řešení vztahu veřejného prostoru a výtvarného objektu.

ŽIVO(T) V ULICÍCH / doprovodný program SOCHY V ULICÍCH / BRNO ART OPEN 09
Živo(t) v ulicích je série doprovodných akcí, které přináší do města akční umění, současnou hudbu, originální výstavní prostory, mladý design, setkání s umělci, tvořivé worskhopy a mnoho dalších urbánních osvěžení. Spoznejte letní Brno úplně jinak, staňte se turistou ve vlastním městě, objevujte.

ATELIERS OPEN
Ojedinělá příležitost setkat se s brněnskými výtvarníky a možnost vidět umělecká díla tam, kde vznikají. V spolupráci s občanským sdružením Magma.

4. 6. I. Otevřený ateliér / Michal Gabriel
18. 6. II. Otevřený ateliér / Milan Houser
2. 7. III. Otevřený ateliér / Dalibor Chatrný
16. 7. IV. Otevřený ateliér / Václav Kyselka

Pro přesné info o lokacích ateliérů, "otevírací hodiny" a organizované prohlídky sledujte www.dum-umeni.cz/brno_art_open

URBAN RESET
Série projektů věnujících se revitalizaci městských prostorů, objevování zašlých krás a oživování urbánních legend.

12. – 15. 6. URBAN RESET: LIVING UNDERGROUND / workshop
Living Underground je laboratoř na zkoumání a hledání řešení problémů souvisejících s grafickým design, architekturou, komunikací a sociálními vlivy. Čtyřdenní workshop povedou lektoři Marcel Benčík, Braňo Matis a Martin Jančok z designérské skupiny 1977 (SK). Účast na workshopu je bezplatná a otevřená, hlaste se na [email protected]

06-07 průběžně / URBAN RESET: URBAN KAFE, MĚSTSKÉ IMPROVIZACE, KOMUNITNÍ ZAHRÁDKA / PRŮVODCE
Osvěžení při sochách, kafe, tanec, hudba, improvizace. Vysázení záhonků, společné zkrášlování městského prostředí. Komentované přehlídky (p)o sochách v režii autorů, kurátorů a přátel soch.
Podrobně na www.dum-umeni.cz/brno_art_open
Připravujeme: FOTO SOUTĚŽ / URBANNÍ LEGENDY / MĚSTSKÁ HRA / PUTUJÍCÍ OBRAZY

KONTEJNERY UMĚNÍ / 31. 5. – 28. 8. 09 (před Domem umění na Malinovského nám.)
Projekt Kontejnery umění reaguje na dlouhodobou rekonstrukci Domu Umění města Brna, která ochudila brněnskou kulturní scénu o prestižní výstavní prostor s uceleným výstavním programem. Kontejnery umění přichází do blízkosti Domu umění a nabízí alternativu – výstavní prostor realizovaný ve třech kontejnerech umístěných před Domem umění. Vstupují do veřejného prostoru, do centra města Brna, aby oslovili veřejnost. Pořádá os Uff!Art s podporou Ministerstva kultury ČR.

A (výstava) vernisáž 31. 5. v 18 hodin
kurátorka: Kateřina Olivová výstava potrvá do so 27. 6.
Výstava reflektuje možné přístupy mladých umělců k akčnímu médiu v celé jeho šíři, hledá akční prvky a procesy v různých médiích – performance, happening, video, fotografie, audiovizuální instalace, socha. Součástí výstavy je i mnoho živých akcí probíhajících v blízkosti Kontejnerů umění.
Účastníci: Ján Baláž, Enrik Bistika, Matěj Blahovec, Boveři, Slávka Bulíková, András Csefalvay, David Fišer, Hajek a Porcal, Marko Horban, Peter Homola, Tomáš Javůrek, Alena Kazatelová, Michal Kezman, Pavla Kislerová, Klára Kleinerová, Lenka Klimešová, Miro Kohút, Libor Novotný, Zdeněk Porcal, Jan Prošek, Tomáš Rafa, Marek Rusňák, Václav Skácel, Pavel Sterec, Jiří Suchánek, Jarmila Uhlíková, Jan Viaznička, Zdeněk Vichr, Karin Písaříková, Hiroshi Murakami, Martin Rusin, Zbyněk Mikeš

Akce:
31. 5. Karolína Kohoutková, Tereza Rullerová
2. 6. Barbora Tichá
4. 6. Jiří Suchánek – 18 h
5. 6. Dámský performanční spolek
6. 6. Jakub Evják, Radek Pleha, Tomáš Motal, Luna a Radix –17 h
11. 6. Boveři
12. 6. Michal Kezman
13. 6. Aneta Jochim + tajemství
16. 6. – 17.6. Pavla Kislerová
19. 6. Jan Žalio, mm, Monika Fryčová, Phil Ultramarin, Tonic, Michal Kindernay
20. 6. White Market
21. 6. Hana Oplatková, Pavla Motyčková
23. 6. Denisa Belzová
25. 6. Milan Hajdík
26. 6. Lenka Klimešová
27. 6. Lenka Klimešová, Maja Štefančiková

IMITACE MÍST (výstava) vernisáž st 1. 7. v 18 h
kurátorka: Andrea Štekrová výstava potrvá do ne 26. 7.
Vystavující: Martin Dašek(CZ), Jana Doležalová(CZ), Petr Krátký(CZ), Astrid Kruse+ Mirko Schwarz(N), Jan Krtička (CZ), Jana Matějková(CZ), Lucia Sceranková (SK), Andrea Štekrová (CZ), Jana Ulehlová (CZ), Hynek Vacek, (CZ), Robert Vlasák (CZ), Jan Zdvořák(CZ)
Kontejnery umění vytváří alternativu výstavního prostoru a klasického způsobu prezentace. Dlouhodobá absence Domu Umění města Brna zapříčiněná rekonstrukcí objektu vytváří vhodnou situaci pro vytvoření náhrady. Nahrazováním, nápodobou se zabývá výstava Imitace míst. Výstava představuje výběr mladých tvůrců, autory, kteří se věnují prostorovým realizacím – instalacím a objektům. Vystavené práce většinou vznikly pro tuto akci, pro prostor kontejnerů a jeho okolí, které jsou prostředími pro hru na nápodobu, zamýšlením se nad tématem imitace a vytvoření inscenovaných prostorových situací s novými konotacemi.
burningBEATS (audiovizuální doprovodné akce) vždy 1x týdně 19–22 h
Kurátor: Jan Gerych 31. 5. – 26. 8.
Každý týden proběhne v rámci Kontejnerů umění vystoupení umělců pracujících se zvukem a hudebníků, kteří jsou jim žánrově nebo ideově blízcí. Obecenstvu se naskytne ojedinělá příležitost zažít vystoupení klubových DJů a kapel na schodech Domu umění ve společnosti výtvarníků, kteří se cítí doma spíše uvnitř – v galeriích a výstavních síních. Afterparty v café Trojka.
31. 5. Launch party:Hugo a Zoe, burningboy, Mateřídouška +Moduretik
6. 6. Electro Live: Fremeni, Popper-C, Like She +DJ Plastodont
13.6. Hrachovka session: Skrznaskrz, Tokamak +Václav Peloušek
20. 6. Hunter’s party: DJ Ibe, DJ Fake May, DJ Ender +DJ Jungling
27. 6. Latex open air: DJ Wwera Latex Princess, Acustic Terrorist
1. 7. Holiday session: DJ Teo, Sam Skarstad (USA), The Tramals +The Jesus Shining
8. 7. Electronic Bitches
15. 7. Mišmaš: Pavel Richter, Ondřej Merta a Matěj Sýkora, Lenka Kočišová

Zdroj: www.kdykde.cz
vyhledávání Fulltextové vyhledávání


kategorie Rubriky
doporučujeme Doporučujemeprovozuje VIVANTIS a.s.
Najdete nás na Facebooku Prodámy.cz - internetový časopis pro ženy
Prodámy.cz - internetový časopis pro ženyProdámy.cz - internetový časopis pro ženy
prozdravi.czkrasa.czparfemy.czhodinky.czsperky.czvivantis.cz