Emoční inteligence

zpět

Všichni známe zkratku IQ a s ní spojené nejrůznější testy. Ovšem kromě klasické inteligence existuje i méně známá, ale pro život stejně významná emoční inteligence. Co to vlastně je?

Emoční inteligence = empatie
Je to schopnost uvědomovat si vlastní pocity, ale i současně pocity druhých a zacházet s nimi tak, aby to vše působilo pozitivně nejen pro náš život, ale i produkovaný život lidí kolem nás. Jedinec s vysokou emoční inteligencí, je empatický – tedy vnímá a respektuje pocity lidí kolem sebe a dokáže se vcítit do jejich problémů. Používá se pro ni zkratka EQ.

Oceníte zvláště v krizových situacích
Rovněž umí sebe motivovat a zvládnout své emoce v kritických chvílích. Toto je nesmírně důležitá vlastnost jak pro osobní život, tak i pro jeho profesní kariéru.

Emoce
Špatné rozhodnutí pod vlivem emocí může hodně zkazit. Lidé s touto schopností umějí dobře nakládat s těmito procesy, jak u sebe, tak u ostatních. Mají schopnost tyto pochody předvídat a využít je v rámci svého myšlenkového a rozhodovacího procesu.

Mezi základní složky emoční inteligence lze počítat:
- sebeovládání,
- sebeuvědomění,
- motivace,
- sociální dovednosti
- empatie.

Příklad z praxe
Příkladem může být velmi nadaný a inteligentní pracovník ve vysoké funkci, který má vysoké organizační schopnosti, umí pomoci firmě vydělat peníze, ale je zcela nevšímavý k tomu, jak jeho činy i prohlášení působí na kolegy i na veřejnost, může skončit svoji kariéru, aniž si bude ochoten připustit, že udělal chybu. Stejně tak známe řadu případů z politického života, kdy inteligentní odborník vypustí neuváženou informaci, která vzbudí rozhořčení a je týdny přetřásaná v tisku, eventuelně je mu průběžně připomínána až do konce jeho působnosti.

EQ vrozená a získaná
Odborníci se přou, zdali je emoční inteligence již vrozená či ji můžeme získat. Faktem zůstává, že mnoho lze získat učením, které vychází z inteligence a příkladů. Doposud nevíme, jaký vliv na tento proces mají geny. Proto je někdy nabízen termín emoční kompetence, což zdůrazňuje možnost tuto schopnost postupně získat.


Zdroj: www.celostnimedicina.czvyhledávání Fulltextové vyhledávání


kategorie Rubriky
doporučujeme Doporučujemeprovozuje VIVANTIS a.s.
Najdete nás na Facebooku Prodámy.cz - internetový časopis pro ženy
Prodámy.cz - internetový časopis pro ženyProdámy.cz - internetový časopis pro ženy
prozdravi.czkrasa.czparfemy.czhodinky.czsperky.czvivantis.cz