Jak poznat, že moje dítě bere drogy?

zpět

Závislosti na návykových látkach jsou obecně pro jedince rizikem vážných zdravotních, psychických i sociálních dopadů, nemluvě o ohrožení života a zdraví, které můžou hrozit úmrtím (předávkování, špatné metabolické funkce organismu a vnitřních orgánů z důvodů poškození jejich funkcí vlivem dlouhodobého užívání nebo i jednorázového užití).

Navíc, u dětí a dospívajících se častokrát závislost rozvíjí mnohem rychleji než u dospělých jedinců, což je dáno nezralostí metabolických procesů a zpomalením vyplavování drogy z organizmu. Tím hrozí vážná tělesná poškození a otravy (intoxikace) drogou již při malém množství (opiátů, ale i alkoholu apod.). Dospívající a adolescenti mají tendenci navíc různě zkoušet hranice, experimentovat s novými a zakázanými věcmi, riskovat.

U alkoholu lze při krátkodobém užití/užívání u jedince pozorovat charakteristický zápach alkoholu z dechu, což je často překrývané různymi bonbony, žvýkačkami apod., dále např. zarudlé oči, snižená motorika (neumí zasunout klíč do zámky apod.), bolesti hlavy, "kocoviny", tápavá a nejistá chůze, nezřetelná výslovnost, snížení zábran v projevech chování (tzn. vyšší "kuráž", agresivita, nebo v sexuální oblasti). Projevem dlouhodobého užívání se vyskytují časté tzv. "okénka", třes a zvýšená ospalost. Jedinec vyhledává pití i osamotě, alkohol používá k zmírnění nežádoucích stavů, které se objevují, když alkohol není v krvi přítomen, ztrácí vazby a kamarádství z okruhu nepijících přátel, víc hrozí úrazy, pády, popáleniny apod. Vstupováním alkoholu do metabolismu se navíc zvyšuje riziko onemocnění např. jaterní, trávícího systému apod.

U opiátů, kam můžeme zařadit např. heroin, opium, morfin, kodein, dolsin a jiné látky si všímáme vrámci časných příznaků takové projevy, jako je zastřené vědomí (trvající několik minut až hodin) a celkový útlum, vyskytuje se taky jakási "kocovina", po užití nastáva zúžení zornic. Při dlouhodobém užívání se projevují odvykací příznaky ("absťák", abstinenčný syndrom), rozšíření zornic, zrychlení dechu i tepu, časté je slzení, rýma, průjem, zvýšené pocení, neklid apod. Může se taky objevit zvýšená teplota, husí kůže či nechutenství. Pozorovat lze taky pokles jiných zájmů (hobby) - tyto se orientují pouze na drogu; a můžou se objevovat různé krádeže (v domácnosti i jinde). U nitrožilních užívatelích se objevují stopy po vpichu, které se můžou zanítit; obvyklá je ztráta či snížení potence u mužů, poruchy menstruačního cyklu u žen.

Marihuana a kanabionoidy zanechávají u užívatele zarudlé oči, charakteristiký zápach z oblečení, vlasů či dechu, přítomný je častý kašel, sucho v ústech, zrychlený pulz, zhoršení koncentrace a soustředění, při intoxikaci se můžou objevovat úzkosti, nižší schopnost orientaca v čase a prostoru. Z dlouhodobějšího hlediska se přidružují poruchy paměti, nepravidelný menstruačný cyklus u žen, kolísání nálad, zpomalení celkového (životního) rytmu, delší reakční čas, ztráta zájmů. Můžou vznikat celkové změny osobnosti, povahy, ztráta hodnot a zvyšuje se riziko některých duševních nemocí, např. schizofrenie.

Užívání kokainů a stimulancí při časných známkách způsobuje rožšířené zornice, výtok z nosu (zarudlý nebo suchý nos, nosní křídla), pocení, citlivost na světlo, záchvaty vzteku, narušený rytmus spánek-bdění, zrychlení tepu, neustálá neposednost, podrážděnost, třes, ale taky neodůvodněná a vyhrotěná podezíravost, úzkost, často deprese a útlum po odeznění účinku stimulační drogy. U dlouhodobého užívání je typický kašel, tmavý hlen, krvácení z nosu, ztráta váhy, vyrážky, problémy s pamětí, paranoia, pocity pronásledování, sklon k násilí a agresi. Rizikem jsou sebevražedné pokusy, psychotické stavy (sluchové či jiné halucinace, podivné chování apod,) a stavy deprese.

U halucinogenů můžeme pozorovat rozšířené zornice, horší sebeovládání, snažší ovlivnitelnost, zhoršenou schopnost rozhodování, někdy jsou jedinci pod vlivem drogy nebezpeční sobě či druhým (právě pod vlivem změny vědomí, halucinací). Halucinace a pocity pronásledování mohou u dlouhodobého užívání přetrvávat, hrozí ztráta kontaktu s realitou a riziko epileptických záchvatů.

Organická rozpouštědla zanechávají typický zápach z oděvu či dechu; z důvodu lehčí dostupnosti a levnosti tyto látky zneužívají právě děti a dospívající, nebo i ti, kteří již nemají peníze na dražší drogy. Často hrozí udušení, protože si v rámci užívání jedinci pokládají igelitový pytlík na hlavu, co umocní efekt, avšak jedinec upadne rychle do "opojního" stavu vyvolaného drogou a může dojít k zadušení a tedy úmrtí. Zadušení hrozí taky zvratky, které jedinec po inhalaci rozpouštědla vdechne.

Autor: Mgr. Michal Hanzlovský
vyhledávání Fulltextové vyhledávání


kategorie Rubriky
doporučujeme Doporučujemeprovozuje VIVANTIS a.s.
Najdete nás na Facebooku Prodámy.cz - internetový časopis pro ženy
Prodámy.cz - internetový časopis pro ženyProdámy.cz - internetový časopis pro ženy
prozdravi.czkrasa.czparfemy.czhodinky.czsperky.czvivantis.cz