Japonská zahrada

zpět

Japonské zahrady, ačkoliv tradicemi zasahahují do hluboké minulosti, vyhovují potřebám a vkusu moderního člověka - a to dokonce stále více. Vytvářejí totiž prostředí vhodné k uvolnění a uklidnění roztěkané mysli unavené každodenním shonem, soustředění a odhalení citlivosti ke kráse přírody a jsou i podnětem k tvůrčím myšlenkám.
V japonských zahradách se nepěstuje zelenina, ani nejsou rostliny sázeny do záhonů, jejich smyslem je přiblížit člověku podstatu přírodní scenérie. Jsou tvořeny podle specifického estetického kódu, který má široké estetické zázemí. Vznikal v minulosti na základě spleti praktických rad, životních zkušeností, obav před nepřízní osudu, touhy po štěstí a velké citlivosti k přírodě.V Pražské botanické zahradě v Troji byla založena japonská zahrada na ploše 0,67 ha v roce l995. Pro veřejnost byla otevřena v roce l997.

Základními prvky při její tvorbě byly kámen, voda a rostliny. První ze dvou částí zahrady, představuje "krajinu s horami, stromy, potůčkem a jezírkem". Dominantou je jezírko s ostrůvkem ve tvaru želvy, symbolu dlouhého života. Seskupení kamenů mezi břehem a ostrůvkem znázorňuje lodě, které plují na ostrov a nazývá se "kameny nočního čekání". Ve vodě se zrcadlí zkroucený kmen borovice, vysazené na ostrůvku a trsy travin, kosatců, bambusů a azalek rostoucích z rozeklaných břehů s tůňkami. Červení koy-kapři plovoucí v jezírku jsou symbolem štěstí a blaženosti.
Potůček pramenící v horách se vine mezi kopci , tvoří kaskády a vodopády. V jeho korytě můžeme nalést "kámen peřeje" a v místě, kde vtéká do jezírka, je umístěn "kámen vtoku".
Bambusový háj pod jezírkem nás okouzlí jemnou kadencí pohybu stvolů a větví při mírném vánku, i hrou světel a stínů v paprscích slunce. Pro zajímavost lze říci, že o žádné rostlině se ve východní Asii nepsalo tolik jako o bambusu, počínaje díly botanickými, filosofickými a estetickými a ani dnes ve věku laserů a elektroniky se moc nezměnilo.
Zastavení u kamenné kašničky s vodou /cukubai/ je symbolem fyzické a duševní očisty i okamžikem estetického zážitku. V minulosti měl každý z kamenů svojí funkci - kámen před kašničkou /jutoiši/ sloužil jako schůdek, na kámen vpravo /tešokuiši/ se za chladných dnů stavěla nádoba s teplou vodou či naběračka a na levé straně je kámen na svíčku nebo přenosnou lucerničku.
Zahradní kamenná lampa vedle své praktické funkce symbolizovala i světlo poznání zaplašující mračna nevědomosti. Ve starých zahradnických příručkách se připomíná, že za měsíčních nocí má být její světlo přitlumené, neboť nemá rušit temnotu, ale podtrhnout její kouzlo a nechat noc, aby zůstala nocí.
Zahradní cestičky se mění, jak si to vyžaduje praktická potřeba a estetické ladění - souvislá kamenná dlažba s nepravidelně položenými kameny a pískovými cestičkami. Kameny na chodníčku /tobiiši/ vyčnívají nad úroveň cesty, aby si člověk neumazal boty a jsou záměrně položeny nepravidelně tak, jako to bývá v přírodě.
Chýše krčící se mezi "horami" poskytuje klid pro odpočinek a naslouchání hukotu vody v nedalekém vodopádu. Odtud jsou také nejkrásnější výhledy do zahrady i na kopce v okolní krajině.Při výsadbě rostlin se nezdůrazňuje pestrost a hýřivost květů, ale elegance stálezelených keřů, listnatých a jehličnatých stromů. Zároveň se počítá s proměnlivostí scenérie během roku.
Brzy na jaře začínají vykvétat první stromy v "sakurovém háji" naší zahrady. Je zde vysázeno 26 kultivarů okrasných slivoní. V rostlinné symbolice představují jaro a dokonalost, kvetoucí sakura bývá v Japonsku častým námětem básníků a umělců. Dřevité pivoňky (Paeonia suffruticosa), symboly bohatství a okázalosti, vykvétají v květnu opět v 26 odrůdách. Období květu rododendronů a azalek (cca 30 kultivarů) je jedním z největších efektů zadrady. V červnu a červenci kvetoucí japonské kosatce (Iris ensata) jsou symbolem čistoty, cudnosti a nevinnosti. Japonské javory (Acer palmatum, A. japonicum) představují podzim a věrnost. Listy těchto stromků (32 druhů a kultivarů) mění barvu během celého roku, ale nejkrásněji vybarvené jsou v říjnu a listopadu.
V zahradě je vysázena řada dalších, botanicky zajímavých rostlin, např. 13 druhů a kultivarů borovic (Pinus), 14 kultivarů kryptomerie japonské (Cryptomeria japonica), 6 odrůd skimie japonské (Skimia japonica), 5 kultivarů vonokvětky (Osmanthus), zmarličníky (Cercidiphyllum), cypříšky (Chamaecyparis), jinany (Ginkgo), cesmíny (Ilex) a řada dalších.
Ve druhé části zahrady jsou postupně shromažďovány rostliny Japonska a Číny, např. Sophora japonica, Zelkova japonica, Pterostyrax hispida, Prinsepia uniflora, Orixa japonica, Leycesteria formosa, Lespedesa buergeri, Fontanesia fortunei, Clerodendron trichotomum a řada dalších.


Zdroj: www.japonsko.tnet.czvyhledávání Fulltextové vyhledávání


kategorie Rubriky
doporučujeme Doporučujemeprovozuje VIVANTIS a.s.
Najdete nás na Facebooku Prodámy.cz - internetový časopis pro ženy
Prodámy.cz - internetový časopis pro ženyProdámy.cz - internetový časopis pro ženy
prozdravi.czkrasa.czparfemy.czhodinky.czsperky.czvivantis.cz