Je liposukce cestou k dokonalým křivkám?

zpět

Vzhledem k mnoha článkům, které byly již napsány a nepochybně napsány na toto téma ještě budou, bych nyní rád uvedl některé skutečnosti na pravou míru. Pokusím se pro laickou veřejnost stručně a přehledně vnést přehled do dané problematiky a tím i přispět k odstranění některých mýtů.

Liposukce není metoda na redukci hmotnosti, tzn. nejedná se o metodu na hubnutí. V angličtině existuje výstižný termín - body contouring. Volně lze přeložit jako doladění křivek těla. Proto je liposukce vhodná paradoxně spíše pro osoby se štíhlejší postavou, kdy je potřeba odstranit jen menší, lokalizované nadbytky tuku.

Dalším předpokladem úspěchu liposukce je dobrá elasticita kůže, která však s narůstajícím věkem klesá. Obecně lze říci, že hranicí k provedení liposukce je věk kolem 35-40let. U osob nad tuto věkovou hranici přistupujeme k indikaci liposukce individuálně.

Jsou oblasti, které nedoporučujeme k liposukci vůbec. Jedná se o tzv. zakázané oblasti, ke kterým patří dolní polovina hýždí. Některé oblasti nejsou vyloženě zakázány, ale jsou spíše nedoporučovány k liposukci s ohledem na anatomickou lokalizaci, např. oblast zad. Oblasti nevhodné pro liposukci jsou i ty, kde nacházíme nadbytek kůže, případně s převisem.

Po liposukci je samozřejmé nošení bandážovacího prádla. Délka nošení se upravuje podle lokality, množství odsátého tuku a dle kvality kůže.

Instrumentarium - liposukční nástroje
Existuje několik způsobů provedení liposukce v závislosti na instrumentariu, které je použito. Instrumentariem je míněno zařízení, kterým liposukci provádíme. K tomuto účelu máme dnes k dispozici různé přístrojové vybavení. Součástí každého instrumentaria jsou liposukční kanyly nejrůznějších tvarů, délek a průměrů.

klasická liposukce - liposukce je prováděna pouze podtlakem, který je vytvářen pumpou, na kterou je kanyla napojena speciální hadicí
vibrační liposukce - rozdíl oproti předchozí spočívá v tom, že kanyla je napojena na speciální přístroj, který rozkmitá kanylu a tím zejména usnadní liposukci chirurgovi po fyzické stránce.
uzv liposukce - jednoduše řečeno uzv rozbíjí tukové buňky
laserová liposukce - laser působí podobně jako uzv

Každá z uvedených metod má své přednosti i nedostatky. Nemusí znamenat nejnovější výkřik techniky vždy jen to nejlepší. Výsledek operace přece záleží především na zručnosti chirurga a na jeho zkušenosti s tou, kterou liposukční technikou

Metoda
V podstatě je liposukce prováděna tzv. suchou nebo tzv. mokrou (tumescentní) metodou.

suchá metoda - oblast, kterou plánujeme odsát, není před liposukcí napuštěna žádným roztokem. Je proto logické, že operaci lze provést v tomto případě pouze v celkové anestezii.
mokrá metoda - oblast je napuštěna speciálním roztokem k usnadnění liposukce.

Pokud je do tohoto roztoku přidáno lokální anestetikum, lze operaci provést ambulantně, bez celkové anestezie. Je vždy nutné respektovat možnou maximální celkovou dávku lokálního anestetika (v závislosti na koncentraci - stupni ředění), aby nedošlo k intoxikaci organismu. Dobrým vodítkem je předpokládané celkové množství roztoku s přidaným anestetikem, kterým by měly být napuštěny oblasti plánované k liposukci. Vedle rizika z intoxikace dalším možným rizikem při rozsáhlé liposukci je kolapsový stav ze ztráty většího množství tekutin. Doporučujeme proto ambulantně provádět liposukci jen do určitého rozsahu nebo rozsáhlejší liposukci rozdělit na několik ambulantních sezení.
U rozsáhlejších liposukcí, kdy předpokládáme odsátí většího objemu nebo kdy liposukci plánujeme provést na více místech, případně kombinace obojího, doporučujeme provádět výkon v celkové anestezii mokrou metodou. V pooperačním období lze velmi snadno pohlídat celkový stav pacienta, uhradit infuzemi ztráty tekutin, tlumit bolesti. Po operaci stačí krátká, jednodenní hospitalizace s následným cca 2-4denním pobytem doma.
Specifickou lokalitou je břicho, kde vystupují z přímých svalů břišních poměrně silné sensitivní nervy k inervaci kůže břicha. Je potřeba si uvědomit, že při liposukci v lok. anestezii neodsáváme jen tuk, ale i lokální anestetikum, takže ke konci liposukce už může klient pociťovat různě silnou, až nepříjemnou, bolestivost. Navíc kanylou při liposukci břicha taháme za zmíněné nervy, které nelze umrtvit při jejich průběhu ve svalech, takže bolestivost může být opravdu velmi nepříjemná.

Anestezie
lokální = menší rozsah, méně lokalit = ambulantně = tumescentní liposukce
= větší rozsah, více lokalit = ambulantně = více sezení = tumescentní liposukce

celková = větší rozsah, více lokalit = hospitalizace = suchá metoda
= mokrá metoda = tumescentní liposukce
= břicho = hospitalizace = mokrá metoda = tumescentní liposukce

Závěr
Ze zkušeností nabytých během své praxe bych se zmínil o jakési "inflaci" množství odsátého tuku. Mnozí klienti mají rádi a působí to na ně velmi pozitivně, když se dovědí, že bylo odsáto několik stovek mililitrů, lépe i několik litrů tuku. Přitom často nepřemýšlejí nad absurditou těchto čísel. Bez ohledu na množství odsátého tuku je samozřejmě nejdůležitější výsledný efekt.

Dále beze zbytku platí jedna ze starších zásad plastické chirurgie, která říká, že méně znamená mnohdy více. Je lepší odsát tuk nadvakrát než odsát napoprvé příliš. Místa, kde přitom vznikne nedostatek podkožního tuku, se nedají téměř vůbec a pokud ano, tak jen částečně a nedokonale korigovat.
Na mnohé klienty působí velmi příznivě, když se dozvědí, že během operace v lok. anestezii si je operatér i několikrát postaví, aby viděl, kde je potřeba ještě v liposukci pokračovat a kde již ne a zdali je vše symetrické. Taková image je opravdu velmi působivá. V leže lze zhodnotit efekt liposukce velmi dobře pohmatem, kdy mezi 2 prsty zhodnotíme výšku vrstvy podkožního tuku, srovnáme symetrii a navíc není nutné se obávat pacientova kolapsového stavu. Ne každý klient je schopen během stoje zachovat krevní oběh na dostatečně vysoké hodnotě krevního tlaku.

Závěrem jednoznačně doporučuji všem zájemcům o liposukci, aby se svěřili vždy jen zkušeným, atestovaným plastickým chirurgům. Mnohé napoví konzultace a stojí často za úvahu navštívit i několik pracovišť. I vytoužená liposukce nemusí být pro každého tím pravým řešením jeho problému a může být zájemci o liposukci při konzultaci doporučen jiný typ výkonu.

Zdroj: www.plasticka-chirurgie.info
vyhledávání Fulltextové vyhledávání


kategorie Rubriky
doporučujeme Doporučujemeprovozuje VIVANTIS a.s.
Najdete nás na Facebooku Prodámy.cz - internetový časopis pro ženy
Prodámy.cz - internetový časopis pro ženyProdámy.cz - internetový časopis pro ženy
prozdravi.czkrasa.czparfemy.czhodinky.czsperky.czvivantis.cz