Královský sňatek 1310 a expanze Lucemburků ve 14.–15.století

zpět

K 700. jubileu sňatku krále Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou, který se uskutečnil 1. září 1310, pořádá Národní muzeum v Lapidáriu ve spolupráci se Společností italsko-lucemburského přátelství výstavu sochařských a kamenických prací.
Sochařské a kamenické práce za vlády posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků na českém trůně.

Bude otevřena 15. září, do 5. prosince bude přístupná široké veřejnosti, od tohoto data do 6. února ji budou moci z technických důvodů navštívit jen objednané skupiny.

Výstava představí více než 130 exponátů sochařských a kamenických prací, odlitků pečetí, heraldických znaků a populárně-naučný cyklus 48 panelů o historii císařské a královské vlády Lucemburků v Itálii a v Čechách. Výstava je součástí projektu Královský sňatek, jehož hlavní část připravuje Muzeum hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.

Osu výstavy v Lapidáriu tvoří stálá expozice gotického kamenosochařství od 2. poloviny 13. století do konce 14. století, která je obohacená o památky heraldické, sfragistické a tři desítky nově určených kamenných zlomků. Ty pocházejí zejména ze zaniklých chrámů gotické Prahy a okolí.

K nejvýznamnějším exponátům výstavy patří torzo sochy bosého světce, monumentální svatostánek s oltářní schránkou z kostela Na Zderaze a nový archeologický nález náhrobní desky mladého muže z Kutné Hory, který zapůjčila kutnohorská expozitura Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

K výstavě bude vydána ilustrovaná publikace a upomínkové předměty (miniatury byst Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny). Nad celým výstavním projektem převzal záštitu pan Jean Faltz, velvyslanec Lucemburského velkovévodství.

Zdroj: www.nm.cz
vyhledávání Fulltextové vyhledávání


kategorie Rubriky
doporučujeme Doporučujemeprovozuje VIVANTIS a.s.
Najdete nás na Facebooku Prodámy.cz - internetový časopis pro ženy
Prodámy.cz - internetový časopis pro ženyProdámy.cz - internetový časopis pro ženy
prozdravi.czkrasa.czparfemy.czhodinky.czsperky.czvivantis.cz