Není věk jako věk: Znáte svůj biologický věk?

zpět

Nenechte se klamat tím, že biologický věk musí vždy nutně odpovídat tomu letitému, který se s počtem přibývajících let neúprosně a nemilosrdně zvyšuje. Čím to, že vaše vrstevnice vypadají o deset let mladší, zatímco vy si připadáte "stará a opotřebovaná"? Naopak čím to, že často ženy středního věku oplývají mnohem více elánem a sexappealem než jejich o mnoho let mladší kolegyně, takže by člověk hádal, že jestliže nejsou věkem téměř totožné, pak alespoň věkový rozdíl mezi nimi je mnohonásobně nižší, než je tomu ve skutečnosti?

Nad touto velmi zajímavou a na první pohled možná nerozluštitelnou otázkou se zamysleli britští vědci a přišli s neméně zajímavým vysvětlením. Za to, jak vypadá naše fyzická schránka a v jakém je stavu, nemusí nutně odpovídat počet prožitých let, nýbrž mnohem více o tomto faktoru rozhoduje náš životní styl. Pokud po práci odhodíme seriózní masku a užíváme si nezřízených životních radovánek, holduje alkoholu a den si nedokážeme představit bez rozpálené cigarety popřípadě doutníčku, nemůžeme se potom divit a ani si stěžovat, že naše tělo rychle a viditelně chátrá.

Otestujte jednoduchým způsobem nakolik je vaše tělo v kondici a nakolik to odpovídá vašemu věku
Britští vědci zjistili, že nejviditelnější znamení zanechává stáří právě na části těla, která je pro nás nepostradatelně důležitá při každodenním styku s lidmi, tudíž je jim také přímo na očích – na našich rukou. Vaše skutečné stáří zjistíme jednoduchým pokusem – kůži na hřbetě ruky sevřete mezi ukazovák a palec na dobu přibližně 5 sekund a posléze sledujte, jak dlouho bude trvat, než bílá skvrna opět zčervená – 5 sekund to trvá u třicátníků, 8 u čtyřicátníků a 10 sekund u padesátníků.

Navyšující se věk se projevuje také na ztrátě pružnosti a ohebnosti kloubů, na potížích s udržením rovnováhy a bohužel i na úpadku duševních schopností – spolehlivého výkonu mozku. Duševní stav můžete otestovat rychlým a účinným způsobem – jednu minutu se soustřeďte na dvacet různých pojmů, které spolu vzájemně nesouvisí (propiska, židle, stůl, televize, atd.). Po pěti minutách se pokuste jich co nejvíce vypsat na papír. Pokud se vám jich vybaví minimálně 17, odpovídáte mozkovým funkcím dvacátníků. Pokud jich zaznamenáte 14 až 16 odpovídáte třicátníkům, 11 až 13 si vybaví čtyřicátníci a 8 až 10 padesátníci.

Snižte svůj biologický věk s pomocí amerických lékařů
Američtí lékaři Dr. Bellocq a Dr. Breslow po dobu deset let sledovali své pacienty, přičemž se zaměřili na sedm zdravotních faktorů:

Pravidelné cvičení
7 až 8 hodin spánku
Vydatná snídaně
Nepití alkoholu
Nekouření
Udržování přiměřené tělesné hmotnosti
Nepojídání mezi jídly

Ti z pacientů, které výše popsané faktory dodržovali, se dožívali nejen znatelně vyššího věku, ale také se těšili skvělému zdraví. Takže pokud chcete mít stejně radostný život jako oni, držte se těchto sedmi rad, jak správně žít a vaše tělo se vám za to bohatě odvděčí.

Zjistěte, jaký je váš biologický věk pomocí testu a srovnejte jej se svým smutečním věkem.

A. Zdraví:

1. Vypočítejte si své BMI (body mass index). Hmotnost vydělte výškou v metrech na druhou.

a) Pod 19 : lehce pod normou / 3 body
b) 19 – 24 : v normě / 4 body
c) 25 – 29.9 : lehká nadváha / 2 body
d) Více než 30 : obezita / 1 bod

2. Zvýšila nebo snížila se vaše hmotnost v posledních letech více než o 10 kg v průběhu jednoho až dvou měsíců?

a) Zvýšila se / 1 bod
b) Snížila se / 2 body
c) Nezměnila se / 4 body

3. Jaký máte obvod pasu?

Ženy:

a) Méně než 80 cm / 4 body
b) 80 - 88 cm / 3 body
c) Více než 88 cm / 1 bod

Muži:

a) Méně než 94 cm / 4 body
b) 94-102 cm / 3 body
c) Více než 102 / 1 body

4. Dožil se některý z vašich prarodičů více než 75 let?

a) 3 prarodiče se dožili minimálně 75 let / 5 bodů
b) 2 prarodiče se dožili minimálně 75 let / 3 body
c) Pouze jeden z prarodičů se dožil minimálně 75 let / 2 body
d) Žádný z prarodičů se nedožil tohoto věku / 1 bod
e) Moji prarodiče jsou mladší než 75 let / 3 body

5. Trpíte vy nebo někdo z vašich příbuzných srdečno- cévními nemocemi? Spadá sem ischemická nemoc srdce nebo dolních končetin, překonaný infarkt, mrtvice, apod.

a) Žádné z těchto onemocnění se v rodině nevyskytuje / 7 bodů
b) Jsem zdravý, avšak v rodině se takové onemocnění vyskytlo / 4 body
c) Trpěl /a jsem nebo trpím některým z uvedených onemocnění / 1 bod

6. Jaký je váš systolický (horní, první hodnota) krevní tlak?

a) Pod 120 / 5 bodů
b) 120-139 / 4 body
c) 140-149 / 2 body
d) Nad 150 / 1 bod
e) Neznám výši svého tlaku / 3 body

7. Jaká je vaše hladina cholesterolu v krvi?

a) Do 5 mmol/l / 7 bodů
b) 5-6,5 mmol/l / 5 bodů
c) 6,5-8 mmol/l / 2 body
d) Nad 8 mmol/l / 1 bod
e) Neznám svou výši hladiny cholesterolu v krvi / 3 body

8. Jaká je vaše tepová frekvence? Změřit ji lze velice jednoduše – v klidném stavu přiložte ukazovák a prostředník pravé ruky na krční tepnu na pravé straně krku a počítejte po dobu 10 sekund údery vašeho srdce, které posléze vynásobte šesti.

do 50 let:
a) Maximálně 60x za minutu / 6 bodů
b) 61 - 70 x za minutu / 4 body
c) 71 - 80 x za minutu / 3 body
d) Více než 80 x za minutu / 1 bod

nad 50 let:
a) Maximálně 65x za minutu / 6 bodů
b) 66 - 75x za minutu / 4 body
c) 76 - 85x za minutu / 3 body
d) Více než 85x za minutu / 1 bod

9. Chodíte zodpovědně na lékařské preventivní prohlídky?

a) Každé dva roky / 5 bodů
b) Ne tak často / 3 body
c) Nikdy / 1 bod

B. Životní styl

10. Kouříte?

a) Ne, a nikdy jsem nekouřil / 6 bodů
b) Minimálně rok již nekouřím / 4 body
c) Jsem pasivním kuřákem – pracuji v prostředí, kde lidé kouří / 3 body
d) Jsem příležitostným kuřákem – denně maximálně 5 cigaret / 3 body
e) Ano, kouřím. Denně vykouřím krabičku cigaret / 2 body
f) Ano kouřím. Denně vykouřím více než jednu krabičku cigaret / 1 bod

11. Věnujete se pravidelně sportu? Pokud ano, jak dlouho tak činíte?

a) Sportu se věnuji minimálně 10 let. / 6 bodů
b) Sportu se věnuji minimálně 5 let / 5 bodů
c) Sportu se věnuji méně než 5let / 4 body
d) Sportu se nevěnuji již méně než 5 let / 3 body
e) Sportu se již nevěnuji minimálně 5 let / 2 body
f) Sportu se již nevěnuji minimálně 10let / 1 bod
g) Nikdy jsem nesportoval(a) / 1 bod

12. Máte dostatek pohybu?

a) Sportu věnuji čas minimálně 2 x týdně / 5 bodů
b) Chodím pěšky a příležitostně se věnuji sportu / 4 body
c) Pravidelně chodím pěšky / 3 body
d) Sportu se věnuji jen výjimečně / 1 bod

13. Relaxujete?

a) Pravidelně praktikuji jógu, meditaci, autogenní trénink / 3 body
b) Relaxuji během četby nebo poslechu hudby / 3 body
c) Relaxuji během sportování nebo procházkami na čerstvém vzduchu / 4 body
d) Čas od času se pokouším vědomě oddechovat, avšak ne často / 2 body
e) Na relaxaci mi nezbývá čas / 1 bod

14. Jakým způsobem zvládáte stres v každodenním životě?

a) Ve většině případů držím nervy na uzdě a vše řeším v klidu a diplomaticky / 5 bodů
b) Stres se u mě vyskytuje pouze v případě, že jsem přetažený(á) / 4 body
c) Abych v průběhu dne stihl / a co nejvíce věcí, poměrně často se ocitám ve stresu. Připravuje mne to o mnoho sil. / 2 body

15. Věnujete spánku dostatek času?

a) Spím tvrdě a klidně po celou noc. / 4 body
b) Občas spánek zanedbávám a jsem potom velice unavený / á, ale většinou spánkový deficit doháním během víkendů. / 3 body
c) Pravidelně trpím nedostatkem spánku, nespím dobře, dlouho usínám a ráno se většinou cítím rozlámaný/á a unavený/á. / 1 bod

16. Jaké je vaše citové rozpoložení?

a)Spolu s partnerkou / partnerem jsem velice spokojený(á) s našim rodinným životem. / 5 bodů
b)Žiji v nevyhovujícím partnerském vztahu. / 1 bod
c) Žiji sám / a a užívám si života plnými doušky. / 4 body
d) Žiji sám / a a jsem nešťastný / á. / 2 body
e) Někdy jsem spokojený / á, někdy zase ne. / 3 body

17. Jste spokojený(á) se svým sexuálním životem?

a) Jsem velice spokojný/á / 4 body
b) Jde to / 3 body
c) Co je to sexuální život? / 1 body

18. Jste spokojený / á se svou prací?

a)Svou práci miluji a naplňuje mne. / 5 bodů
b) S prací jsem spokojený(á), jen občas se věci vyvíjí trochu jinak, než si představuji. / 4 body
c) Moje práce mě nebaví a uvažuji o tom, že ji změním. / 3 body
d) Se svým místem jsem vyloženě nespokojený(á), jsem nezaměstnaný(á) / 2 body
e) S prací právě končím nebo jsem již v důchodu. / 3 body

19. Jak jste na tom s mezilidskými vztahy mimo vaši rodinu?

a) Mám několik dobrých přátel, kteří se na mne vždy udělají čas. / 4 body
b) Mám jednoho nebo dva přátele, na které se v nouzi mohu spolehnout. / 3 body
c) Váhám, zda bych našel / našla někoho, kdo by mi v případě nouze pomohl. / 1 body


C. Výživa

20. Jak se stravujete?

a) Snažím se jíst zdravě, čerstvé potraviny. Jím 3 – 5 x denně a na jídlo si vždy najdu dostatek času. / 5 bodů
b) Pokouším se jíst zdravě, avšak když jsem ve stresu, jím nepravidelně. / 4 body
c) Jídlo miluji a to především domácí stravu. Nijak se v jídle neomezuji, ba naopak. / 2 body
d) Často vynechávám snídaně a obědy a vše doženu večer. Často se stravuji v rychlém občerstvení. / 1 bod

21. Jaká je vaše celková stravovací bilance?

a) Již minimálně 10 let jím zdravě. / 5 bodů
b) Již minimálně 5 let jím zdravě. / 4 body
c) Kolísám mezi zdravou stravou a „fastfoodovým“ stravováním. / 3 body
d) Pokouším se stravovat se zdravě, ale nikdy to nevydržím příliš dlouho. / 2 body
e) Nikdy jsem nedbal / a a nedbám na zdravou stravu. / 1 bod

22. Používáte rostlinné nebo živočišné tuky?

a) Používám pouze rostlinné tuky a oleje (olivový, řepkový, slunečnicový). / 4 body
b) Je mi to vcelku jedno – co mám, to používám. / 2 body
c) Používám jedině máslo. / 1 bod

23. Jak často jíte červené maso (hovězí, vepřové…)?

a) Denně. / 2 body
b) 2 x až 3 x týdně / 4 body
c) Jsem vegetarián(ka) – maso nejím / 3 body

24. Jak často jíte rybí maso?

a) Maximálně 1 x ročně / 1 bod
b) Maximálně 1x měsíčně / 2 body
c) Nejvíce 1 x týdně / 3 body
d) Průměrně 2 x týdně / 4 body
e) Minimálně 2 x týdně / 5 bodů

25. Jak často jíte ovoce a zeleninu? Jednou porcí myslíme množství, které se vejde přibližně do dlaně. Zeleninový salát jako hlavní jídlo můžeme brát jako několik porcí.

a) Maximálně 2 porce denně – těmto potravinám příliš neholduji. / 1 bod
b) Nesním více než 2 porce denně, avšak potřebné minerální látky, stopové prvky a vitamíny doplňuji pomocí tablet. / 3 body
c) 3 až 4 porce ovoce a zeleniny denně. / 4 body
d) Minimálně 5 porcí ovoce a zeleniny denně. / 5 bodů

26. Jak často jíte celozrnné výrobky (např. celozrnný chléb, celozrnné těstoviny, apod.)?

a) Nejím je / 1 bod
b) Jednou za čas / 2 body
c) Jím celozrnné výrobky, avšak ne stále / 3 body
d) Jím pouze celozrnné výrobky / 4 body

27. Jíte jen nízkotučné mléčné výrobky?

a) Ne / 1 bod
b) Příležitostně / 2 body
c) Většinou / 3 body
d) Vždy / 4 body

28. Jak často jíte uzeniny?

a) Každý den / 1 bod
b) Pravidelně, ale pouze v malém množství / 2 body
c) Příležitostně / 3 body
d) Nikdy nebo téměř nikdy / 4 body

29. Jak často jíte v rychlém občerstvení (hamburger, hranolky, pizza, párek, klobása apod.)?

a) Denně / 1 bod
b) Pravidelně, ale pouze v malém množství / 2 body
c) Příležitostně / 3 body
d) Nikdy nebo téměř nikdy / 4 body

30. Jak často pijete alkohol?

a) Téměř nikdy / 3 body
b) Víno a pivo konzumuji pravidelně, avšak pouze v malém množství / 4 body
c) Příležitostně, ale když už, tak pořádně / 2 body
d) Několikrát týdně požívám větší množství vína, piva či tvrdého alkoholu / 1 bod

Vyhodnocení
Méně než 54 bodů
Bohužel, vás biologický věk je o 5 až 10 let vyšší než ten skutečný. Životní styl, který praktikujete, vaše stárnutí ještě urychluje a možná i vy sami cítíte, že vše není tak, jak by mělo být. Nevěšte však hlavu – nikdy není pozdě na nový začátek!

55 až 84 bodů
Váš biologický věk je o 2 až 5 let vyšší než ten skutečný, což není právě ideální výsledek. Zamyslete se, co ve vaší životosprávě děláte špatně a pokuste se tyto chyby vymýtit.

85 až 109 bodů
Váš biologický věk je srovnatelný s vaším skutečným, jste maximálně o 2 roky mladší či starší. Jste na velmi dobré cestě dožít se dlouhověkosti!

110 až 129 bodů
Váš biologický věk je až o 5 let nižší než ten skutečný, takže tleskáme a přejeme, ať to tak jde i dál!

130 a více bodů
Vás biologický věk je o 5 až 10 let nižší než ten skutečný, což je více než výborný výsledek. Vaši mladší přátelé mohou jen tiše závidět.

Zdroj: www.moda.cz
vyhledávání Fulltextové vyhledávání


kategorie Rubriky
doporučujeme Doporučujemeprovozuje VIVANTIS a.s.
Najdete nás na Facebooku Prodámy.cz - internetový časopis pro ženy
Prodámy.cz - internetový časopis pro ženyProdámy.cz - internetový časopis pro ženy
prozdravi.czkrasa.czparfemy.czhodinky.czsperky.czvivantis.cz