Příznaky a rizika užívání marihuany

zpět

Marihuana patří mezi konopné drogy a její účinnou látkou je delta-9-tetrahydracanabinol, známý pod zkratkou THC. Při jejím užití je potřebné si uvědomit, že marihuana je psychoaktivní látkou, čili ovlivňuje normální stav a funkce organismu. Při intoxikaci dochází k mnoha změnám zejména na úrovni centrálního nervového systému. Marihuana se vylučuje z organismu jen velmi pomalu.

Psychoaktivní látky se hromadí v těle
Většina látky je testy zachycena i po několika dnech, malé procento dokonce i po několika měsících. Z toho plyne, že při dlouhodobém nebo pravidelném užívání této psychoaktivní látky, dochází k jejímu hromadění v těle (v tukové tkáni) a potažmo i rozvoji nepříznivých účinků na tělesné i duševní zdraví člověka. Z lékařského hlediska se tedy drogy nedělí na „měkké“ či „tvrdé“, nebo „legální“ či „nelegální“, mnohem důležitější je, jaké poruchy jejich užívání může způsobit, zda a jak vyvolává závislost. A rizika u marihuany rozhodně jsou… a nemalé.

Časné příznaky užití marihuany
Jak rozpoznám, zda někdo (moje dítě, partner, někdo blízký, žák apod.) užil marihuanu? Mezi časné příznaky užití marihuany patří:
•při nižších dávkách pocit pohody, vnitřního klidu
•změny při vnímání všech smyslu (zrak, čich, sluch, chuť a hmat), objekty se uživateli zdají plastičtější, fantazijní
•řeč, vyjadřování a myšlení je narušeno. Pro pozorovatele je řeč nesouvislá, nedává smysl, protože vnitřní tok myšlenek uživatele zachycuje pouze on sám.
•při vyšších dávkách se dostavuje euforie
•zarudlé oči, sucho v ústech, hlad
•charakteristický pach oblečení a potu (štiplavý, připomínající spálenou trávu)
•zrychlený pulz, příp. bolest na hrudi
•zhoršené soustředění, koncentrace
•výrazné může být prožívání úzkosti, kolísání nálad, únava

Rizika dlouhodobého nebo pravidelného užívání marihuany
•zpomalení psychomotorického tempa, delší reakční čas – člověk zpomaleně reaguje na podněty, má horší postřeh a pomalejší je celkový jeho projev a životní tempo
•výraznější zhoršení paměti, zejména vštípivost a krátkodobá paměť
•ke změnám dochází i na úrovni osobnosti a povahových vlastností: neochota přebírat zodpovědnost, ztráta a pokles koníčků, zájmu a hodnot, psychická a sociální nevyzrálost, nižší schopnost orientace (časové i prostorové), citová otupělost. K těmto změnám dochází z důvodu poruchy funkce neurotransmiteru, který se nazývá serotonin, v důsledku čeho pak dochází k narušení a zpracovávání emocí (proto pocity úzkosti, deprese)
•právě kvůli zmiňovaným serotoninovým poruchám může docházet k vyššímu riziku sebevražedných myšlenek a chování
•rozvoj duševních nemocí, zejména schizofrenie.

Může marihuana způsobit duševní poruchu?
Jako většina psychoaktivních látek, ano může. Svízel je v tom, že zatímco někdo marihuanu užívá léta, navozuje mu přesně ty pocity a stavy, které od jejího užívání hledá a očekává, zatímco u druhého se může rozvinout tzv. toxická psychóza neboli psychotická porucha v důsledku užití marihuany na základě jednoho jediného užití. Předpovědět se to nedá, a podstoupit to riziko?

Toxická psychóza
Takováto psychotická porucha (toxická psychóza) se pak svými příznaky velmi ponáší na schizofrenní onemocnění (přítomnost bludů, zrakových nebo sluchových halucinací, paranoie a stihomamu apod.) a eventuelně pak i po ukončení užívání marihuany může volně přejít do klasické formy schizofrenního onemocnění.


Zdroj: www.celostnimedicina.cz


vyhledávání Fulltextové vyhledávání


kategorie Rubriky
doporučujeme Doporučujemeprovozuje VIVANTIS a.s.
Najdete nás na Facebooku Prodámy.cz - internetový časopis pro ženy
Prodámy.cz - internetový časopis pro ženyProdámy.cz - internetový časopis pro ženy
prozdravi.czkrasa.czparfemy.czhodinky.czsperky.czvivantis.cz