Temperament

zpět

Když se řekne "Ten má ale temperament", obvykle máme na mysli člověka s "horkou krví", výrazného, zapamatovatelného, projevujícího prudké emoce. Co ale ten, kdo je spíše tichý, uzavřený a málomluvný. Ten temperament nemá?

Asi 500 let před Kristem se věda víc a víc začínala věnovat praktické medicíně, i když dnešním lékařům by se spíše na tvářích zjevoval úsměv, nebo tento úsměv spíše zamrzal. Tak jako tak, stále míň se lidé uspokojovali pohledem do nebes, kde hledali pomoc a spásu, víc svůj zrak začali upírat dolu - snažili se přes různé pozorování nebo pitvy zjistit podstatu chorob, podstatu lidského těla. Hippokrates známý jako "otec medicíny" se svými žáky a učenci "zjistil", že se v těle vyskytuji čtyři základní tělesné šťávy - krev, žluč, černá žluč a hlen. Na existenci těchto tekutin postavili své učení o povaze organismu a chorob, které později taky rozpracoval Galenos. Základem toho se stala teorie, že fyzické i duševní zdraví je záležitostí správného poměru a rovnováhy těchto čtyř tekutin, které, jak se věřilo, jsou produkované játry, ale které se nacházejí v žílách a tepnách a tak se dostávají do různých orgánů lidského těla.

Správný poměr těchto tekutin je žádoucí, když však některá z nich převažuje, vytváří to základ buď pro stav tělesné nebo duševní nepohody či nemoci.

Krev - se spojovala s játry a živlem byl Vzduch, což je horký a vlhý element. Osoba, u které dominuje táto tělesná šťáva v poměru k ostatním je sangvinik, z lat. sangius - krev.

Žluč - je spojována se slezinou a živlem je Oheň, který je horký a suchý živel. Osoba s převahou této tělesné tekutiny je cholerik z řeckého kholé - v překladu žluč.

Černá žluč - se přiřazuje žlučníku a s elementem Země jakožto studený a suchý živel. Jedinci, u kterých převládá černá žluč jsou melancholici z řeckého "melas" (černý) a "kholé" (žluč).

Hlen - spojován s plíci a mozkem jehož živlem je Voda, což je studený a vlhký živel. Těmto osobám se říká flegmatik z řeckého "phlegmatikos" (phlegm = hlen).

Jen stěží můžeme říct, že je někdo silný melancholik, totální sangvinik, úplný cholerik či naprostný flegmatik. Tzv. vyhraněné typy temperamentů se vyskytují v populaci velmi vzácně a když ano, tato osoba je pak mezi ostatními velice výrazná. Častěji jde o jakýsi mix temperamentových rysů, kde podle okolností mírně převažuje jeden typ temperamentu. Když však převládá výrazně, jde o tzv. akcentovaný typ osobnosti, která budí pozornost okolí svojí živostí, výbušností, nebo naopak zamlklostí, letargii apod.

Sangvinik - bývá duchapřítomný; obvykle si z věcí nedělá ?velkou hlavu?, netrápí se příliš věcmi, negativa umí "rozchodit", je liberální, má tendenci spíše následovat než vést avšak typem povahy a temperamentu se právě dostává do vedoucích pozic; je srdečný, upřímný, klidný, mírumilovný; obzvláště upovídaný a hovorný, nebrání se změnám, lehce se přizpůsobuje; preferuje neformálnost; dbá na mínění okolí; v rozhodování může být zbrklý, neuvážený a impulzivní; chybí mu trpělivost, vytrvalost, má sklony k nedbalosti, příliš se nestará, nejde do hloubky co se týká interakcí s druhými, má tendenci k požitkářství, nestálosti a touze.

Cholerik - je podobně jako sangvinik duchapřítomný, nevšímá si moc starosti druhých; je velice přesvědčivý, nezávislý, jen zřídka ukazuje zahanbení; má tendenci vést než být veden; je vytrvalý, houževnatý, neústupný, tvrdohlavý, věci musí být po jeho; je rozhodný a energický, dynamický; podobně jako sangvinik zbrklý, impulzivní a v rozhodování neuvážený; je obzvláště nedůtklivý, citlivý až přecitlivělý na svoji osobu; má tendenci k přetvářce a pokrytectví, lži, pýše a hněvu; zahlazuje své omyly.

Melancholik - se vyznačuje citlivostí, intuicí, rozpačitostí a plachostí; lehce upadne do rozpaků, snadno si zraní city; je introspektivní, sentimentální, náladový; vyhledává samotu; je empatický, má sklony k umění; často je malicherný, úzkostlivý a nedůtklivý se sklonem k perfekcionismu; jeho city jsou hluboké; má sklony k depresi, ale taky k lakomství či nenasytnosti (doslova či přeneseně)

Flegmatik - má tendence být mírumilovný, bezstarostný a až lehkomyslný, ale taky přemýšlivý a uvážlivý; je vysoce důvěryhodný, spolehlivý, relativně nezávislý na mínění druhých, odtažitý, uzavřený až vzdálený; pomalý v pohybech, jeho nálada je obvykle stabilní, příliš se nestará, má sklony k stagnaci, těžkopádnosti a lenivosti.

Když na Zem dopadne kometa, sangvinik o tom všem bude živě vypravovat, protože má rád publikum a dokáže publikum okouzlit, cholerik se silnou touhou vést a řídit druhé uspořádá expedici, aby kometu našli a analyzovali, melancholik bude zatím bloumat, co to všechno znamená, jaké důsledky to může mít a jaké pocity celá expedice a kometa v něm vyvolávají, a flegmatik si počká, jak se dohodnou a rozhodnou ostatní, a přizpůsobí se jejich akci.

Autor: Mgr. Michal Hanzlovský
vyhledávání Fulltextové vyhledávání


kategorie Rubriky
doporučujeme Doporučujemeprovozuje VIVANTIS a.s.
Najdete nás na Facebooku Prodámy.cz - internetový časopis pro ženy
Prodámy.cz - internetový časopis pro ženyProdámy.cz - internetový časopis pro ženy
prozdravi.czkrasa.czparfemy.czhodinky.czsperky.czvivantis.cz