Umíte se rozhodnout?

zpět

Mnohdy nám dělá potíže se rozhodovat. A to jak při volbě barvy svetru při vánočních nákupech, tak i při náročných pracovních nebo osobních rozhodnutích. Schopnost člověka samostatně a zodpovědně rozhodovat a svá rozhodnutí důsledně realizovat v konkrétní činnosti není věcí samozřejmou a vyžaduje mnoho úsilí. Rozhodnost se osobitně výrazně projevuje v složitých nebo důležitých situacích, kdy je konání spjato s rizikem a třeba volit jednu z několik možných alternativ. Někdy není pro nás problém zvolit ze sta možností tu jedinou správnou, avšak vybrat z pouhých dvou, může znamenat obrovský problém, mnoho bezesných nocí či žaludeční nevolnost. Ne každý z nás je obdařen stejnou schopností vědět se správně, rychle a zodpovědně rozhodnout. Zejména v pracovních situacích (managementu, vedoucích funkcích, profesích z oblasti financí a všude tam, kde je peněžní tok vyšší) se schopnost bez váhání probírat na sebe zodpovědnost za rozhodování, konat rychle a v správný čas, nesmírně cení.

No nejenom ředitelé velkých korporací dělají důležitá rozhodnutí. V běžném životě je dělá každý a s menší či větší frekvenci dojde v životě člověka k různým tzv. tranzitním situacím, kdy se opravdu člověk rozhoduje v pro něj důležité situaci. Jak se tedy rozhodovat správně a neudělat chybu?

1. Základní etapy procesu rozhodování zahrnují informační přípravu. Je dobré si pořídit podstatné informace o každé z alternativ, pro kterou se chceme rozhodnout. Pozor však na přílišné zahlcení odejmi. Přemnoho informací v nás může vyvolat informační chas, tenzi. Z mnoha informací nebudeme vědět vybrat ta podstatná a v rozhodnutí "zamrzneme" na místě. Je vhodné vybírat údaje relevantní a pro rozhodnutí ta podstatná, a to pro všechny alternativy.
2. Dalším krokem v rozhodování je porovnávání daných alternativ a informací, které jsme o nich získali nebo zjistili. Když však porovnáme dvě různé možnosti, musíme si dát pozor, abychom při porovnání brali do úvahy stejné atributy. Ilustrujme si to na banálním příkladě: když chci koupit křeslo, nemůžu při jednom upřednostnit barvu, při druhém cenu. Musíme zvlášť posuzovat jednotlivá kriteria!
3. V některých situacích je dobré při jednotlivých alternativách porovnat jejich možné zisky a ztráty. Jinými slovy, co nám její výběr přinese. Z ekonomického hlediska může jít přímo o finanční vyjádření, no zahrnuje to v sobě i jiné (sociální) aspekty, výhody či ztráty. (Např. ?Mám jít tento víkend k našim? Výhoda, zisk: "Už jsem je dlouho neviděl, konečně se setkáme." Nevýhoda, ztráta: "Nedokončím projekt do práce a budu nad ním sedět v pondělí večer.") Častokrát zvažujeme zisky a ztráty právě v rovině vztahové, ne finanční.
4. Rozhodnutí by se neměly dělat s "horkou hlavou" i když ne vždy je to možné. Naopak, často jsme nuceni se rozhodovat rychle právě v časovém stresu, nebo v různých naléhavých situacích. Tyto rozhodnutí jsou riziková právě z důvodu, že jedinec nemá čas získat potřebné informace, které by ho podporovaly pro výběr správné volby.
5. Při rozhodování třeba zohledňovat zejména prospektivní aspekt, čili co nám naše rozhodnutí a alternativa, pro kterou jsme se rozhodli, přinese do budoucna.

Častým jevem, který se vyskytuje při rozhodování a poté, co bylo rozhodnutí učiněno, je to, že vznikají pochybnosti o jeho správnosti. "Kdoví, jestli jsem se rozhod správně. Co kdybych se rozhodnul jinak. Možná jsem mněl přece jen koupit to modré křeslo místo toho zeleného" apod. Toto zvažování se objevuje vcelku přirozeně a pramení právě ze zodpovědnosti. Člověk, kterému to je jedno si ze svých rozhodnutí nedělá těžkou hlavu, avšak i jeho volby nebývají správné, což je způsobeno právě jeho nezodpovědností a laxním přístupem. Proto starostlivá zodpovědnost, příprava a dostatek informací (někdy i zdravá dávka rizika) nás přivedou k správné volbě.

Zpracováno podle: M. Nakonečný: Slovník obecné psychologie.
Autor: Michal Hanzlovský
Zdroj: www.celostnimedicina.cz
vyhledávání Fulltextové vyhledávání


kategorie Rubriky
doporučujeme Doporučujemeprovozuje VIVANTIS a.s.
Najdete nás na Facebooku Prodámy.cz - internetový časopis pro ženy
Prodámy.cz - internetový časopis pro ženyProdámy.cz - internetový časopis pro ženy
prozdravi.czkrasa.czparfemy.czhodinky.czsperky.czvivantis.cz